Nastavení čteček čárových kódů Honeywell pomocí nástroje EZConfig

Návod pro snadné nastavení čteček Honeywell pomocí nástroje EZConfig.

Nástroj EZConfig slouží k nastavené čteček čárových kódů Honeywell. Instaluje se pod Windows jako doplněk do prohlížečů. V současné době funkční pod IE a Chrome. Může fungovat jak přímo připojeným snímačem, tedy co nastavíte to hned můžete uložit, nebo si nastavení připravíte off-line a do snímače přenesete pomocí nastavovacího čárového kódu.

EZConfig

EZConfig ke stažení zde.

Pro snadné připojení starších čteček Honeywell k nastavení pomocí nástroje EZConfig je vhodné povolit REMIFC1!

Toho lze dosáhnout naskenováním konfiguračního čárového kódu níže.

Spuštění aplikace EZConfig 4.x pro nastavení zařízení připojeným pomocí standardní emulace USB klávesnice (TRMUSB124, PAP124) a zakázaným REMIFC (Remote MasterMind vypnuto, je nastaveno na 0 = výchozí hodnota) může mít za následek problém s připojením skenerů k EZConfig. Proces zjišťování zařízení lze právě zlepšit povolením REMIFC1 (nastaveno na 1).

Použití u čteček a snímačů čárových kódů Honeywell:

 • 3800g, 3800gHD, 3800gPDF, 3800r, 3800i, 3820, 3820i, 4600g, 4600r, 4800i, 4820, 4820i, 4850DR
 • Xenon 1900, Xenon 1902, 1930, 1932g, Hyperion 1300g, Voyager 1200g, Voyager 1202g, Voyager 1250g, Voyager 1400g, 1450g, VuQuest 3310g, 3320g, Genesis 7580g, Solaris 7980g, Orbit 7120g, Stratos 2700, Granit 1910i,1911i, Granit 1980i, 1981i, Granit 1990i, 1991i, Granit 1280i, Voyager 1602g, Voyager 1350g
 • Xenon 1950, Xenon 1952g, Xenon 1952h, Xenon 1952gBF, Xenon 1952hBF, Voyager 1470g, Voyager 1472g
 • Vuquest 33×0
 • 8620i, 8660i, 8670, 8675i, 8680iB, 8690i
 • HF500, HF521, HH660, HF680, HH490, HH760
 • Genesis 7680g

https://support.honeywellaidc.com/s/article/Where-can-EZConfig-for-Scanning-be-downloaded

Ultimaker Cura 4.12.0 CZ Čeština

Po čisté instalaci nové verze Ultimaker Cura není možnost nastavení jazyka Čeština.

Zapnutí češtiny lze provést v souboru GeneralPage.qml

C:\Program Files\Ultimaker Cura 4.12.0\resources\qml\Preferences\GeneralPage.qml

Stačí vymazat u cs_CZ (řádek +/- 165) dvě lomítka // tedy odkomentovat append({ text: „Čeština“, code: „cs_CZ“ }))

append({ text: "Čeština", code: "cs_CZ" })

 

Remote Desktop Mobile/CE shows warning message „Do you trust the computer…“

Jak vyřešit vzdálený přístup přes Remote Desktop Mobile/CE varovná hláška „Do you trust the computer you are connecting to?“

Po spuštění vzdálené plochy přes Remote Desktop Mobile/CE se zobrazuje varovná hláška „Do you trust the computer you are connecting to?“

Okno aplikace však přetéká mimo obrazovku a není možné na zařízení provést potvrzení.

User-added image

Celé neuříznuté okno aplikace vypadá takto:

User-added image

Je potřeba provést nastavení nezobrazování tohoto varování.

Nastavení je možné provést pomocí editace registru:

HKCU\Software\Microsoft\Terminal Server Client\LocalDevices\192.168.0.3:0x0D (DWORD)

Nastavení je 0x0D

Windows Boot Manager BCD

Nedaří se spustit Windows 10 a systém hlásí chybu BCD (Boot Configuration Data).

Soubor BCD lze vytvořit pomocí konzole instalačního DVD Windows 10 příkazem:

bcdboot c:\windows

(vytvoří soubor BCD v C:\windows)

Další příkazy pro zotavení:

bootrec.exe /fixmbr
bootrec.exe /fixboot
bootrec.exe /scanos
bootrec.exe /rebuildbcd

Notebook ASUS VivoBook X200CA boot z USB

V továrním nastavení nelze u notebooku ASUS VivoBook X200CA zavést systém z USB. Je nutné přenastavit nastavení BIOS.

 1. Nechte notebook vypnutý a připojte flash USB k portu USB na pravé straně notebooku.
 2. Zapněte notebook a okamžitě stiskněte klávesu Escape pro přístup do Boot Menu a poté vyberte BIOS Setup.
 3. Na kartě „Boot“ deaktivujte „Fast Boot“ a na kartě „Security“ deaktivujte „Secure Boot Control“, uložte nastavení a restartujte.
 4. Po zhasnutí obrazovky, stiskněte klávesu Escape pro přístup do Boot Menu, vyberte BIOS Setup.
 5. Na záložce „Boot“ nastavte „Launch CSM“ na „Enabled“(Compatibility Support Manager, another name for Legacy Boot). Uložit nastavení a restartovat.
 6. Poté, co obrazovka zčerná, stiskněte Escape pro přístup do Boot Menu
  Vyberte USB zařízení, ze kterého chcete bootovat, a stiskněte Enter.

Přepnutí otevřené aplikace na druhé obrazovce zpět na hlavní plochu

Připojujete se vzdáleně na počítač, který má připojené dva monitory a aplikace Vám běží na druhé rozšířené ploše obrazovky.

Aplikace běží na liště, ale vzhledem k tomu, že se připojujete jen s jednou obrazovkou tak ji nevidíte.

Řešení je přepnutí klávesou Win (vlevo dole vedle Ctrl 😉 + šipka vlevo / vpravo

Neběží služby BarTender Suite System Integration

V některých případech se může stát že neběží služby BarTender potřebné k automatickému spuštění integrace.

Služby je možné ručně nainstalovat příkazem:

C:\Program Files\Seagull\BarTender Suite\Integration.Service /install
C:\Program Files\Seagull\BarTender Suite\BtSystem.Service /install

Platí pro BarTender 2016

Po výměně baterie v notebooku Dell Latitude E6440 E5420 E6430 se notebook sám vypíná

V případě že provedete výměnu baterie v notebooku Dell Latitude E6440 E5420 E6430 5480 5488 může docházet k nenadálému samovolnému vypnutí (uspání / hibernaci) systému. K samovolnému vypínání dochází však pouze je-li notebook napájen ze sítě.

Příčinou je občasná chybná indikace nízkého napětí při nabíjení a následná nastavená akce v řízení úspory energie. Toto je také zaznamenáno v logu Windows.

Řešením je přenastavení schématu úspory a varování Windows 10.

Klikněte na ikonu baterie, vyberte „nastavení baterie“
nebo Ikona Windows, vyberte „Nastavení“, vyberte „Systém
Pak přejděte na Napájení a spánek > Další nastavení napájení > Změnit nastavení plánu > Změnit pokročilé nastavení napájení > Baterie > Nízký stav baterie.

V části „Připojeno“ změňte nastavení z Hibernace / Vypnutí  na Nedělat nic.

Chyba Outlook.exe Vstupní bod procedury EnumCalendarInfoExEx se nepodařilo nalézt

Nelze spustit Microsoft Outlook 2010. Zobrazuje se Vám chyba Outlook.exe

Vstupní bod procedury EnumCalendarInfoExEx se nepodařilo v dynamicky propojované knihovně KERNEL32.dll nalézt

The procedure entry point EnumCalendarInfoExEx could not be located in the dynamic link library KERNEL32.dll.

To je způsobeno nedávnou aktualizací Microsoft Outlook 2010 KB4464566

Odinstalujte aktualizaci KB4464566 a měl by jít Outlook opět spustit.

Možné další problémové aktualizace na Windows XP

KB4461522
KB4462157
KB4461614

Problém je pravděpodobně se souborem MSO.DLL. Aktualizace, které tento soubor nahrazují, jej nyní nahrazují verzí, která není kompatibilní se systémem Windows XP. Poslední kompatibilní verze je 14.0.7214.5000, která je označena datem 14. září 2018 a byla zahrnuta v KB4092483. Je možné že další aktualizace Office nebudou na Windows XP fungovat.