Ethernet s rozhraním RS232

INSYS Ethernet s rozhraním RS232 k montáži do rozváděčů

Přístroj INSYS Ethernet jednoduše spojuje aplikace se sériovým rozhraním RS-232 v existující síti Ethernet-LAN. Jako protistrana slouží přístroj s připojením k téže síti např. k Internetu nebo PC v LAN síti s ovladačem virtuálního COM portu, který je k výrobkům bezplatně dodáván. Celé spojení se chová jako transparentní RS-232 kanál.

INSYS Ethernet sestaví spojení pomocí AT příkazů přes Ethernet a Internet.

http://www.insys-tec.cz/ … /insys-ethernet/

IPv6 krok za krokem

http://www.logix.cz/michal/doc/article.xp/ipv6-1
IPv6 adresy mají 128 bitů. Protože dekadický zápis po jednotlivých bajtech, jaký se používá v IPv4, by vedl k nepohodlně douhým řetězcům, jsou IPv6 adresy zapisovány hexadecimálně, vždy po dvojcích bajtů oddělených dvojtečkami. Takže typická IPv6 adresa může vypadat třeba takhle:

3ffe:ffff:1::baf/64

Pokud jsou mezi některými dvojtečkami méně než 4 znaky, je to stejné, jako kdyby zleva byly nuly (celkem logicky). Pokud se v adrese vyskytnou dvě dvojtečky za sebou, znamená to, že byla vynechána velká spousta nul. Číslo za lomítkem se nazývá délka prefixu a říká nám, kolik bitů z adresy (počítáno zleva) patří do tzv. prefixu, což je vlastně adresa sítě.
Další podrobnosti o zápisu IPv6 adres je možné najít v RFC 1924 (A Compact Representation of IPv6 Addresses).