SQL STRING_AGG DISTINCT

Funkce STRING_AGG umožňuje vypsání hodnot ve sloupci v GROUP BY

STRING_AGG(Colour, ',')

Funkce však vypíše všechny položky tedy i duplicitní. MS SQL DISTINCT v STRING_AGG nepodporuje, na rozdíl od Postgresu.

string_agg(distinct (Colour), ', ')

Omezit položky na jedinečné lze vnořeným dotazem:

select 
  code, 
  subcode, 
  (select string_agg(color, ',') from (select distinct color from mytable t1 where t1.code = t.code and t1.subcode = t.subcode) t) colors,
  (select string_agg(fruit, ',') from (select distinct fruit from mytable t1 where t1.code = t.code and t1.subcode = t.subcode) t) fruits,
  (select string_agg(car , ',') from (select distinct car  from mytable t1 where t1.code = t.code and t1.subcode = t.subcode) t) cars,
  (select string_agg(city , ',') from (select distinct city from mytable t1 where t1.code = t.code and t1.subcode = t.subcode) t) cities,
  (select string_agg(name , ',') from (select distinct name from mytable t1 where t1.code = t.code and t1.subcode = t.subcode) t) names
from mytable t
group by code, subcode

Více na: https://stackoverflow.com/questions/62055832/string-agg-with-distinct-without-sub-query

Nastavení čteček čárových kódů Honeywell pomocí nástroje EZConfig

Návod pro snadné nastavení čteček Honeywell pomocí nástroje EZConfig.

Nástroj EZConfig slouží k nastavené čteček čárových kódů Honeywell. Instaluje se pod Windows jako doplněk do prohlížečů. V současné době funkční pod IE a Chrome. Může fungovat jak přímo připojeným snímačem, tedy co nastavíte to hned můžete uložit, nebo si nastavení připravíte off-line a do snímače přenesete pomocí nastavovacího čárového kódu.

EZConfig

EZConfig ke stažení zde.

Pro snadné připojení starších čteček Honeywell k nastavení pomocí nástroje EZConfig je vhodné povolit REMIFC1!

Toho lze dosáhnout naskenováním konfiguračního čárového kódu níže.

Spuštění aplikace EZConfig 4.x pro nastavení zařízení připojeným pomocí standardní emulace USB klávesnice (TRMUSB124, PAP124) a zakázaným REMIFC (Remote MasterMind vypnuto, je nastaveno na 0 = výchozí hodnota) může mít za následek problém s připojením skenerů k EZConfig. Proces zjišťování zařízení lze právě zlepšit povolením REMIFC1 (nastaveno na 1).

Použití u čteček a snímačů čárových kódů Honeywell:

 • 3800g, 3800gHD, 3800gPDF, 3800r, 3800i, 3820, 3820i, 4600g, 4600r, 4800i, 4820, 4820i, 4850DR
 • Xenon 1900, Xenon 1902, 1930, 1932g, Hyperion 1300g, Voyager 1200g, Voyager 1202g, Voyager 1250g, Voyager 1400g, 1450g, VuQuest 3310g, 3320g, Genesis 7580g, Solaris 7980g, Orbit 7120g, Stratos 2700, Granit 1910i,1911i, Granit 1980i, 1981i, Granit 1990i, 1991i, Granit 1280i, Voyager 1602g, Voyager 1350g
 • Xenon 1950, Xenon 1952g, Xenon 1952h, Xenon 1952gBF, Xenon 1952hBF, Voyager 1470g, Voyager 1472g
 • Vuquest 33×0
 • 8620i, 8660i, 8670, 8675i, 8680iB, 8690i
 • HF500, HF521, HH660, HF680, HH490, HH760
 • Genesis 7680g

https://support.honeywellaidc.com/s/article/Where-can-EZConfig-for-Scanning-be-downloaded

Ultimaker Cura 4.12.0 CZ Čeština

Po čisté instalaci nové verze Ultimaker Cura není možnost nastavení jazyka Čeština.

Zapnutí češtiny lze provést v souboru GeneralPage.qml

C:\Program Files\Ultimaker Cura 4.12.0\resources\qml\Preferences\GeneralPage.qml

Stačí vymazat u cs_CZ (řádek +/- 165) dvě lomítka // tedy odkomentovat append({ text: „Čeština“, code: „cs_CZ“ }))

append({ text: "Čeština", code: "cs_CZ" })

 

Remote Desktop Mobile/CE shows warning message „Do you trust the computer…“

Jak vyřešit vzdálený přístup přes Remote Desktop Mobile/CE varovná hláška „Do you trust the computer you are connecting to?“

Po spuštění vzdálené plochy přes Remote Desktop Mobile/CE se zobrazuje varovná hláška „Do you trust the computer you are connecting to?“

Okno aplikace však přetéká mimo obrazovku a není možné na zařízení provést potvrzení.

User-added image

Celé neuříznuté okno aplikace vypadá takto:

User-added image

Je potřeba provést nastavení nezobrazování tohoto varování.

Nastavení je možné provést pomocí editace registru:

HKCU\Software\Microsoft\Terminal Server Client\LocalDevices\192.168.0.3:0x0D (DWORD)

Nastavení je 0x0D

Windows Boot Manager BCD

Nedaří se spustit Windows 10 a systém hlásí chybu BCD (Boot Configuration Data).

Soubor BCD lze vytvořit pomocí konzole instalačního DVD Windows 10 příkazem:

bcdboot c:\windows

(vytvoří soubor BCD v C:\windows)

Další příkazy pro zotavení:

bootrec.exe /fixmbr
bootrec.exe /fixboot
bootrec.exe /scanos
bootrec.exe /rebuildbcd