Když Vindows Vista nelze spustit

Nové možnosti opravy systému Windows Vista oproti Windows XP.

Windows Vista je možné také opravit pomocí instalačního DVD. Po spuštění lze zadat místo instalace opravu „Opravit tento počítač“. Lze pak vybrat z možností oprav.  Je zahrnutý i příkazový řádek.

Příkazy:

bootrec /scanos

bootrec /fixmbr   (oprava MBR)

bootrec /fixboot   (oprava chybného spouštěcího sektoru)

bootrec /rebuildBcd   (přidání instalace Windows ke spouštění)

diskpart   (nahrazuje původní fdisk)

PS: u příkazů je také nápověda

Computer 21/09, str. 12

Jak se dostat do Windows 7 bez přihlášení

Zamknuté Windows Vista / 7? Žádný problém. Stačí si předem nahradit soubor Magnify.exe ve složce System32 třeba souborem cmd.exe. Pak stačí před přihlášením, kdy je PC jako by uzamčen, spustit lupu. A ejhle příkazová řádka je na světě se systémovými právy. Pak už stačí spustit něco z flešky a je to.

Původní postup na zive.cz

Bezobslužná instalace běžných programů

Tip jak snadno nainstalovat základní programy pro Windows na jedno „kliknutí“. Je třeba vytvořit bat soubor s parametry instalace jednotlivých programů. Viz. příklad skriptu:

@ECHO OFF
SET Apps=C:\Install
CD %Apps%
REM vymaz obrazovky
CLS
ECHO  -- Instaluji Firefox --
"%Apps%\Firefox Setup 3.0.10.exe" /S
REM Vytvori profil Firefoxu default
"%ProgramFiles%\Mozilla Firefox\firefox.exe" -CreateProfile
"default %AppData%\Mozilla\Firefox\Profiles\default"
REM Nastavi Firefox jako vychozi webovy prohlizec
"%ProgramFiles%\Mozilla Firefox\firefox.exe"
-setDefaultBrowser -silent
IF ERRORLEVEL 1 ECHO ERROR
IF NOT ERRORLEVEL 1 ECHO OK
ECHO.
ECHO -- Instaluji 7zip --
REM Ticha instalace 7zip
msiexec /i "%Apps%\7z465.msi" /qn
IF ERRORLEVEL 1 ECHO ERROR
IF NOT ERRORLEVEL 1 ECHO OK
ECHO.

Parametry jednotlivých exe instalátorů lze zjistit nápovědou většinou

setup.exe /?
InstallShield setup.exe /s
Windows Installer msiexec /i setup.msi /qn REBOOT=ReallySuppress
Inno Setup setup.exe /VERYSILENT
Neznámý setup.exe /?

Computer 12/09, str.40

Connect! 10/2009 str.38

Znovunačtení IP adresy z DHCP

Příkaz pro opětovné dotázání se DHCP serveru je:

ipconfig /renew

Obnovuje konfiguraci DHCP u všech adaptérů (není-li určen adaptér) nebo u konkrétního adaptéru, je-li uveden parametr Adaptér. Tento parametr je k dispozici pouze v počítačích s adaptéry nakonfigurovanými pro automatické přidělování adres IP. Chcete-li určit název adaptéru, zadejte název adaptéru, který se zobrazí při použití příkazu ipconfig bez parametrů.

Pro ověření nastavení

ipconfig /all

Příkazy v BAT s diakritikou

V cmd je příkaz chcp který nastaví právě číslo znakové stránky. Stačí do dávky napsat:

chcp 1250
… (další příkazy používající diakritiku např.: xcopy „c:/někaká složka/*.*/“ …)
chcp 852 (vrátí nazpět výchozí znakovou sadu Slovanské jazyky Latin II)

Případně lze celý script napsat v PSPadu kódovaný v Latin II

Poměrně dost info je v nápovědě pod Windows.