Neběží služby BarTender Suite System Integration

V některých případech se může stát že neběží služby BarTender potřebné k automatickému spuštění integrace.

Služby je možné ručně nainstalovat příkazem:

C:\Program Files\Seagull\BarTender Suite\Integration.Service /install
C:\Program Files\Seagull\BarTender Suite\BtSystem.Service /install

Platí pro BarTender 2016