Remote Desktop Mobile/CE shows warning message „Do you trust the computer…“

Jak vyřešit vzdálený přístup přes Remote Desktop Mobile/CE varovná hláška „Do you trust the computer you are connecting to?“

Po spuštění vzdálené plochy přes Remote Desktop Mobile/CE se zobrazuje varovná hláška „Do you trust the computer you are connecting to?“

Okno aplikace však přetéká mimo obrazovku a není možné na zařízení provést potvrzení.

User-added image

Celé neuříznuté okno aplikace vypadá takto:

User-added image

Je potřeba provést nastavení nezobrazování tohoto varování.

Nastavení je možné provést pomocí editace registru:

HKCU\Software\Microsoft\Terminal Server Client\LocalDevices\192.168.0.3:0x0D (DWORD)

Nastavení je 0x0D