Ethernet s rozhraním RS232

INSYS Ethernet s rozhraním RS232 k montáži do rozváděčů

Přístroj INSYS Ethernet jednoduše spojuje aplikace se sériovým rozhraním RS-232 v existující síti Ethernet-LAN. Jako protistrana slouží přístroj s připojením k téže síti např. k Internetu nebo PC v LAN síti s ovladačem virtuálního COM portu, který je k výrobkům bezplatně dodáván. Celé spojení se chová jako transparentní RS-232 kanál.

INSYS Ethernet sestaví spojení pomocí AT příkazů přes Ethernet a Internet.

http://www.insys-tec.cz/ … /insys-ethernet/

Telefonní systém 3CX pro Windows

Telefonní systém 3CX pro Windows www.3cx.com
je IP PBX na bázi software a nahrazuje tradiční hardwarové či automatické pobočkové ústředny . IP PBX od společnosti 3CX byl vyvinut specificky pro Microsoft Windows a je založen na využití standardu SIP – snadněji se tedy spravuje a umožňuje uživateli používat jakýkoli telefon na bázi SIP (softwarový nebo hardwarový).
V základní verzi je zdarma, limit je jen max. 8 hovorů současně.

Propojení se stávajícími analogovými telefony a linky
http://www.3cx.cz/voip-sip/fxs-fxo.php

FXS a FXO jsou názvy portů používaných analogovými telefonickými linkami (rovněž pod označením POTS (Plain Old Telephone Service – obyčejný telefon)

FXS – port rozhraní Foreign eXchange Subscriber fyzicky zajišťuje analogovou linku předplatiteli. Jinými slovy se jedná o ‘zásuvku na zdi’, která přináší oznamovací tón, napájení z baterie a vyzváněcí napětí

FXO – port rozhraní Foreign eXchange Office přijímá analogovou linku. Jedná se o zásuvku na telefonu nebo na faxu nebo zásuvky analogového telefonního systému. Tento port je zdrojem signálu přihlášení a odhlášení (uzavření smyčky). Vzhledem k tomu, že je port FXO připojen k zařízení, například k faxu nebo k telefonu, toto zařízení se často nazývá ‘zařízení FXO’.

Porty FXO a FXS jsou vždy spárovány, tzn. podobně jako zásuvka/zástrčka.

Není-li k dispozici pobočková ústředna (PBX), připojuje se telefon přímo k portu FXS přípojky telefonní společnosti.

Funkce FXS/ FXO – jak to přesně funguje

Pokud vás zajímá, jak porty FXS/FXO vzájemně spolupracují, přečtěte si následující postup:

Chcete-li volat:

  1. Zvednete sluchátko telefonu (zařízení FXO). Port FXS rozpozná, že je zvednuté sluchátko.
  2. Vytočíte telefonní číslo, které bude odesláno jako číslice DTMF (Dual-Tone Multi-) na port FXS.

Příchozí volání

  1. Port FXS přijme volání a potom vyšle vyzváněcí napětí do připojeného zařízení FXO.
  2. Telefon začne vyzvánět.
  3. Po zvednutí sluchátka můžete přijmout volání.

Ukončení volání – port FXS se obvykle spoléhá na to, že volání ukončí některé z připojených zařízení FXO.

Poznámka: Analogová telefonní linka přivádí na port FXS přibližně 50 voltů stejnosměrného napětí. Z tohoto důvodu můžete cítit mírné ‘šimrání’, když se dotknete připojené telefonní linky. Toto napětí umožňuje telefonovat v případě výpadku dodávky elektrické energie.

Brána FXS

Brána FXS se používá k připojení jedné nebo více linek běžné pobočkové ústředny k telefonnímu systému VOIP nebo k poskytovateli. Brána FXS je nezbytná, protože umožňuje připojit porty FXO (které jsou obvykle připojeny k poskytovateli telefonních linek) k Internetu nebo k systému VOIP.

Popis konfigurace viz. Chip 2008/2 str.122

IPv6 krok za krokem

http://www.logix.cz/michal/doc/article.xp/ipv6-1
IPv6 adresy mají 128 bitů. Protože dekadický zápis po jednotlivých bajtech, jaký se používá v IPv4, by vedl k nepohodlně douhým řetězcům, jsou IPv6 adresy zapisovány hexadecimálně, vždy po dvojcích bajtů oddělených dvojtečkami. Takže typická IPv6 adresa může vypadat třeba takhle:

3ffe:ffff:1::baf/64

Pokud jsou mezi některými dvojtečkami méně než 4 znaky, je to stejné, jako kdyby zleva byly nuly (celkem logicky). Pokud se v adrese vyskytnou dvě dvojtečky za sebou, znamená to, že byla vynechána velká spousta nul. Číslo za lomítkem se nazývá délka prefixu a říká nám, kolik bitů z adresy (počítáno zleva) patří do tzv. prefixu, což je vlastně adresa sítě.
Další podrobnosti o zápisu IPv6 adres je možné najít v RFC 1924 (A Compact Representation of IPv6 Addresses).

PSI – Personal Software Inspector – Secunia

Nástroj na vyhledání nových verzí programů, kompletní aktualizace software, vyhledá všemožný SW. Důležité je v sekci nastavení zrušit nastavení Easy-to-Patch. Tím se zobrazí vše potřebné aktualizace.
https://psi.secunia.com/

Connect! 2008/2 str.47

Porovnání PSI – Personal Software Inspectoru s UpdateStar.

Chip 09/2008, str. 75

Článek: Jednoduchá správa ovladačů a záplatování programů ve Windows na Technetu z 11.8.2009 porovnává další prográmky i pro aktualizace ovladačů a aplikací.

Příkazy v BAT s diakritikou

V cmd je příkaz chcp který nastaví právě číslo znakové stránky. Stačí do dávky napsat:

chcp 1250
… (další příkazy používající diakritiku např.: xcopy „c:/někaká složka/*.*/“ …)
chcp 852 (vrátí nazpět výchozí znakovou sadu Slovanské jazyky Latin II)

Případně lze celý script napsat v PSPadu kódovaný v Latin II

Poměrně dost info je v nápovědě pod Windows.

Oprava aktualizací po opravě/inovaci Windows

Oprava Windows z CD-ROM media je šikovná věc, hodí se když není možné systém spustit, například když ze mění MB základní deska a nechcete provést kompletní přeinstalaci systému. Po opravě se totiž zachovají původně nainstalované programy a nastavení uživatelů i s jejich profilem. Obnáší to ale jeden problém.

Po inovaci systému nefungují aktualizace, pomůže přeinstalovaní update agenta

"WindowsUpdateAgent30-x86.exe" s parametrem "/wuforce"

http://download.windowsupdate.com/ … /WindowsUpdateAgent30-x86.exe

Další možností nově zaregistrování knihovny wups2.dll

net stop wuauserv

zastaví automatické aktualizace

regsvr32 %windir%\system32\wups2.dll

provede registraci knihovny

net start wuauserv

opět spustí službu automatických aktualizací

Chip 02/2008, str. 138