Postup jak odstranit hlášku REPLACE PF KIT 1 u Brother MFC-8860DN

From what I could figure out from experimenting on an MFC-8860DN we are junking the procedure is:

1) Turn off printer
2) Press and hold menu button and turn on. Keep holding button until you see maintenance on display.
3) Press 88. This brings up parts replacement menu.
4) Press Up arrow until you see the part you replaced (laser, fuser, pf kit1, pf kit mp).
5) Press the OK button.
6) Power off and restart printer.

Postup:

1) Vypněte tiskárnu
2) Stiskněte a podržte tlačítko menu a zapněte tiskárnu. Držte tlačítko, dokud neuvidíte na displeji menu údržby.
3) Stiskněte tlačítko 88. Tím se přesunete do části menu.
4) Stiskněte tlačítko Šipka nahoru, dokud se nezobrazí část s výměnou (laser, fixační, pf kit1, pf kit mp).
5) Stiskněte tlačítko OK.
6) Vypněte a restartujte tiskárnu.

Postup jak odstranit hlášku REPLACE PF KIT 1 u Brother HL-1610

Postup jak odstranit hlášku „REPLACE PF KIT 1“ u tiskárny Brother HL-1610.

  1. Zmáčknout současně tlačítko „+“ a „GO“
  2. Vybrat potřebný reset
  3. Zmáčknout tlačítko „Set“
  4. Zmáčknout tlačítko „GO“

Takto lze odstranit i jiné hlášky třeba o výměně válce „CHANGE DRUM UNIT“ nebo „CHANGE DRUM SOON“ nebo „REPLACE FUSER“

Postup funguje také i u dalších modelů Brother.