Windows XP programy ve Windows 7 nabídce Start

Pokud na virtualizovaný systém Windows XP běžící pod Windows 7 nainstalujete nový program, automaticky se zpřístupní pomocí nabídky Start ve Windows 7. To se děje jen pokud je program instalován pomocí instalátoru. Programy bez instalace je tedy nutné, pro zobrazení nabídky, ručně zařadit do sekce v Windows XP v C:\Document and settings\All users\Start Menu\Programs.

Ve výchozím stavu jsou blokována některé systémové aplikace z Windows XP a je možné je povolit pomocí vymazání klíče programu v registru

HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Virtual Machine\VPCVAppExcludeList

Connect! 9/2009 str. 46

Stav disku informace SMART

Tip na program CrystalDiskInfo kterým provedete diagnostiku pevného HDD disku, ukáže jak na tom je, vypíše informace S.M.A.R.T . A nemusí se instalovat.

CrystalDiskInfo

Více na http://en.wikipedia.org/wiki/S.M.A.R.T.

Mezi ty nejdůležitější údaje, na které byste se měli zaměřit, patří:

Read error rate indikuje počet hardwarových chyb při čtení z disku (pro některé výrobce je typická extrémně vysoká hodnota, která ovšem neznamená problém – viz výše).

Reallocated sector count udává počet realokovaných sektorů. Moderní pevné disky již nenechávají správu špatných sektorů na operačním systému, řeší si ho sami. Mají totiž zásobu rezervních sektorů, takže jakmile firmware pevného disku zjistí, že se zápisem do nějakého sektoru je problém, označí jej jako vadný a přesune data do rezervní oblasti. Disk se tak nadále pro operační systém chová jako disk bez špatných sektorů. Zvyšující se počet realokovaných sektorů značí problém s povrchem disku.

Reallocation event count je počet úspěšných i neúspěšných pokusů přesunout data do rezervní oblasti.

Current pending sector count označuje počet „problémových“ sektorů, kde došlo k chybě čtení (takový sektor není přemapován, neboť se následné čtení ještě může podařit). Pokud se následný zápis nebo čtení tohoto sektoru podaří, tato hodnota se sníží.

Uncorrectable sector count je počet neopravitelných chyb při čtení nebo zápisu. Zvýšení této hodnoty indikuje problém s povrchem disku.

Spin retry count je počet neúspěšných pokusů o náběh disku na provozní otáčky – zvyšující se hodnota značí problém s mechanikou disku.

Connect! 6/2009 str. 53

Chip 8/2010, str. 69

Až 5 oddělených Wi-Fi sítí v jednom zařízení

Recenze Rockus ZoneFlex 2925, 2942 AP a Zone Director. Možnost vytvoření oddělených sítí s možností centrální správy. Login do otevřené sítě pomocí webového rozhraní, atd.

Pěkné věcičky, až na ty ceny (1200 USD Zone Director centrální prvek, 259 USD AP)

Connect! 6/2009 str. 34

Šifrování dat pomocí skrytého oddílu

Šifrování dat pomocí skrytého oddílu je vhodné jste-li někdy donuceni odkrýt karty. Princip je používat dva šifrované oddíly, jeden viditelný zašifrovaný a druhý skrytý taktéž zašifrovaný. Pro každý oddíl definované jiné heslo/klíč. V případě „nátlaku“ odkryjete viditelný oddíl a na něm ty „tajná data“.

Skryté šifrované oddíly umí TrueCrypt

Free open-source disk encryption software for Windows Vista/XP, Mac OS X, and Linux

Connect! 6/2009 str. 13, 17

Bezobslužná instalace běžných programů

Tip jak snadno nainstalovat základní programy pro Windows na jedno „kliknutí“. Je třeba vytvořit bat soubor s parametry instalace jednotlivých programů. Viz. příklad skriptu:

@ECHO OFF
SET Apps=C:\Install
CD %Apps%
REM vymaz obrazovky
CLS
ECHO  -- Instaluji Firefox --
"%Apps%\Firefox Setup 3.0.10.exe" /S
REM Vytvori profil Firefoxu default
"%ProgramFiles%\Mozilla Firefox\firefox.exe" -CreateProfile
"default %AppData%\Mozilla\Firefox\Profiles\default"
REM Nastavi Firefox jako vychozi webovy prohlizec
"%ProgramFiles%\Mozilla Firefox\firefox.exe"
-setDefaultBrowser -silent
IF ERRORLEVEL 1 ECHO ERROR
IF NOT ERRORLEVEL 1 ECHO OK
ECHO.
ECHO -- Instaluji 7zip --
REM Ticha instalace 7zip
msiexec /i "%Apps%\7z465.msi" /qn
IF ERRORLEVEL 1 ECHO ERROR
IF NOT ERRORLEVEL 1 ECHO OK
ECHO.

Parametry jednotlivých exe instalátorů lze zjistit nápovědou většinou

setup.exe /?
InstallShield setup.exe /s
Windows Installer msiexec /i setup.msi /qn REBOOT=ReallySuppress
Inno Setup setup.exe /VERYSILENT
Neznámý setup.exe /?

Computer 12/09, str.40

Connect! 10/2009 str.38

Clonezilla Live

Článek představující projekt Clonezilla Live. Konkurence k Norton Ghost a jiným clone utilitkám. Jedná se o free nástroj umožňují klonování disků, ukládání obsahu disků do souborů a dalších funkcí. Využití pro zálohy celých disků i s OS, při převedení systému na větší a novější disky bez reinstalace OS. Pomocí klonu můžete převést stávající systém do virtuálního. Uděláte zálohu disku do img, ve virtualu obnovíte, případně u XP provedete ve virtualu opravu systému pro nové ovladače.

Connect! 4/2009 str. 44

http://www.linuxexpres.cz/praxe/clonezilla-snadne-klonovani-disku-v-praxi

Adobe AIR

Článek o Adobe AIR. Platforma AIR umožňuje jednoduše programovat aplikace pro desktop v HTML. Pro běh aplikací používá WebKit, používané u prohlížečů webových stránek jako Safari či Google Chrome. Program může tvořit HTML, CSS, JavaScrip, Flash a další webové komponenty. Integrovaná databáze SQLite.

http://www.adobe.com/products/air/

Connect! 4/2009 str. 40